کنسرت همایونی

(تک نوازی تار)


استاد حسین علیزاده

حسین علیزاده

 


1   بیداد (چهار مضراب) ...

Size: 3.3 Mb 
  .......... 
Download
----------------------------

2   ضریب و چهار مضراب ... Mediafire*

Size: 5.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

3   زنگ شتر ...

Size: 1.5 Mb
   ..........  Download
----------------------------

4   لیلی و مجنون ...

Size: 1.0 Mb
   ..........  Download
----------------------------

5   بیداد ...

Size: 1.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

6   درآمد ...

Size: 2.8 Mb
   ..........  Download
----------------------------

7   نی داوود ...

Size: 1.7 Mb
   ..........  Download
----------------------------

8   ضریب بیداد ...

Size: 4.6 Mb
   ..........  Download
----------------------------

9   اوج ...

Size: 3.4 Mb
   ..........  Download
----------------------------

10   ضریب اوج ...

Size: 4.7 Mb
   ..........  Download
---------------------------

11   فرود ...

Size: 1.7 Mb
   ..........  Download
----------------------------

12   سوز و گداز ...

Size: 4.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

13   فرود بخیاری ...

Size: 3.6 Mb
   ..........  Download
----------------------------

14   رنگ بهار ...

Size: 5.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

 


Google Groups

به جمع گروه ندای گلها بپیوندید و از موسیقی اصیل ایران حمایت کنید

 nedaye-golha

 

آدرس ایمیل شما:

بازدید از این گروه